11
Dub

Velikonoční jarmark na bakovském náměstí začal v dopoledních hodinách bohatým kulturním programem, kterým provázel Jan Hejdrych. Pro děti byly připravené písničky v podání Divadélka Romaneto a pohádka „Jak pan Slepička a paní Kohoutková malovali vajíčka“. Vystoupily děti ze Základní školy v Bakově – „Krákorky“ a zatančili Baráčníci z Malé Bělé. K poslechu hrály kapely Pohodáři MB, Kafe a Difur Band. Děkujeme všem účinkujícím!