19. Květen, 2022
8:00 | 4.B

Půjčování a vracení knih

10:00 | 1.A

Návštěva před pasováním na čtenáře

09. Červen, 2022
10:00 | 2.A

Půjčování a vracení knih

14. Červen, 2022
9:00 | 1.A

Pasování prvňáčků na rytíře řádu čtenářského

10:30 | 1.B

Pasování prvňáčků na rytíře řádu čtenářského

23. Červen, 2022
8:00 | 4.B

Půjčování a vracení knih