16
Úno

Děkujeme Štěpánu Tučkovi za včerejší Orobincovou pohádku. Loutky, se kterými Štěpán hrál, si můžete prohlédnout v expozici Muzea Bakovska. Byly vyrobeny u příležitosti Orobincového sympózia, jehož první ročník se konal v loňském roce v divadelním sále Radnice.

29
Lis

Slovo Spektrum vyjadřuje pestrost, a to v tomto případě nejen škálu barev, ale také pestrost použití různých výtvarných technik. Na výstavě v Muzeu Bakovska nejsou díla malovaná na zakázku, ale jsou to díla malovaná s láskou, fantazií a chutí vyjádřit svůj názor a objevit třeba i něco nového.

Vernisáž výstavy výtvarníků sdružení Spektrum uvedlo hudebním vystoupením známých českých i světových hitů trio Coloré – Magdalena Linková, Veronika Fuhrmanová a Karin Perglerová.  Své práce zde vystavují: Jitka Bajtalonová, Helena Burešová, Zdena Malátová, Lenka Michalová, Bára Radilová, Jana Reslová, Svatopluk Beneš, Václav Lang a Ota Pavlík.

Tímto bychom rádi poděkovali všem vystavovatelům. Jejich obrazy si můžete prohlédnout v provozní době knihovny do 13. ledna 2024 (PO, ST: 8:30-12:00, 13:00-17:00, PÁ: 8:30-12:00) a na 1. adventní neděli 3. 12. 2023 od 11:00 do 17:00 hodin.

27
Říj

V Muzeu Bakovska jsme již po několikáté přivítali cestovatele Petra Nazarova. Tentokrát vyprávěl o tom, co zažil a s kým se seznámil v Indii. Život v této zemi je velmi odlišný od toho našeho a většina z nás by si těžko zvykala. Seznámili jsme se s Váránasí, místem, kde se čas tak trochu zastavil. S místem, kde zvyky domorodých lidí, jejich způsob obživy, drsné podmínky bydlení, způsob prostého myšlení a tradiční náboženské obřady, jsou pro nás zcela nepředstavitelné. Stejně tak je pro nás nepředstavitelný  přístup ke zdraví a ke smrti, kterou vnímají jako normální koloběh života.

Všecky knížky, které Petr Nazarov napsal, si můžete vypůjčit v městské knihovně.

23
Říj

V měsíci říjnu navštívili Muzeum Bakovska opět železniční modeláři a výstavní místnost proměnili doslova v ráj vláčků. Malebnou krajinou doplněnou domečky, stromy a postavičkami projížděly osobní i nákladní vlaky vypracované do nejmenších detailů, nechyběly ani zvukové a světelné efekty. Své modely prezentovali: Jakub a Milan Čermákovi, Petr Jordanov, Pavel Kainrath, Václav Kripner, Jaroslav Šimeček a Petr Turek.

Železniční model, aby byl co nejvěrnější, představuje soubor náročných rukodělných, strojních, grafických, duševních a také uměleckých schopností a činností včetně studia historických pramenů. Jako příklad lze uvést historickou železniční zastávku v Bakově nad Jizerou, kterou do svého kolejiště zakomponovali Jakub a Milan Čermákovi. Všichni vystavující opět ukázali nejen velkou šikovnost a přesnost, ale také nesmírnou trpělivost.

Výstavu navštívilo více než 300 návštěvníků, děti měly hezké zážitky i z toho, že si mohly vyzkoušet ovládání vláčků a poslechnout si vyprávění o tom, jak se modelové železnice vyrábějí.

Modelářům děkujeme a těšíme se na jejich příští návštěvu.

15
Čvn

Vernisáž výstavy ZUŠ v Bakově nad Jizerou zahájila hrou na flétnu Adinka Linková. Úvodní slovo měla paní učitelka Mgr. Monika Michalcová. Děkujeme dětem i paní učitelce za krásné práce, které pravidelně zdobí nejen výstavní místnost Muzea Bakovska, ale také vestibul budovy a Městskou knihovnu.

Tímto si Vás dovolujeme pozvat tuto na výstavu s názvem „Cesta je náš cíl“, která bude k vidění do 31. 8. 2023 v provozní době muzea: SO+NE od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin. Ve všedních dnech můžete výstavu navštívit ve výpůjční době Městské knihovny: PO+ST od 8:30 do 12:00 hodin a od 13:00 do 17:00 hodin, PÁ od 8:30 do 12:00 hodin.

19
Kvě
Vernisáž výstavy Pohádkový svět Františka Pešána zahájila hudebním recitálem kapela Pohodáři MB. Od pana Pešána jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o jeho životě, divadlu, o loutkách a představil nám svého vnuka Martina Hozáka, se kterým hraje svá představení s Divadlem z půdy. Děti i dospělé potěšila pohádka s názvem Vodníčku vrať se.
Výstavu si můžete prohlédnout do 6. 6. 2023 v otevírací době muzea (SO, NE 10:00-12:00, 14:00-16:00) nebo v jiných dnech po dohodě se zaměstnanci knihovny.
Foto: Eva Chládková
28
Dub

Milí přátelé Bakova nad Jizerou,

zvu Vás opět po roce na 4. ročník Velmistrovy šifry, který začíná již v sobotu 29.4. v Muzeu Bakovska. Jsem moc rád, že naše hledačka udělala během své existence radost již více než 2.500 dětí i dospělých. Ať se Vám líbí i ta letošní! ❤

Těším se na shledání.

Vojtěch Dvořák,
autor hry

 

4
Dub

„Z hlubin minulosti“, vernisáž výstavy unikátních nálezů z hladomorny zvířetické věže doplněná besedou Vojtěcha Dvořáka o nejnovějších objevech na ztraceném zámku. Vernisáž byla zahájena loutnovým recitálem Přemysla Vacka. Výstava byla obohacena o obrazy Zvířetic starých mistrů, ale také o novou tvorbu. Jsou to obrazy vytvořené speciálně pro tuto expozici. Zvláštní poděkování patří těmto umělcům: Zdeně Malátové, Lence Michalové, Janě Reslové, Milanu Bělohoubkovi, Václavu Langovi a Otakaru Pavlíkovi.

Výstava je otevřená do konce dubna o sobotách a nedělích v době provozu Muzea Bakovska: 10:00-12:00 a 14:00-16:00 hodin a ve výpůjční době Městské knihovny: PO+ST: 8:30-12:00 a 13:00-17:00 hodin, PÁ 8:30-12:00 hodin.

6
Led

Sourozenci Zuzanka a Alan jsou zatím poslední detektivové, kteří splnili přání stavebního mistra Petra Patzenhauera, vypátrali tajemné symboly a našli truhlu s pokladem. To vše se událo před vánočními svátky.  Velmi oceňujeme, že je neodradila tma ani nevlídné počasí.

Pokud se i vy chcete zúčastnit Velmistrovy šifry, neváhejte a přijďte do knihovny. Jsme tu pro Vás v PO, STŘ od 8.30 do 12.00 hod a od 13.00  do 17.00 hod. , v PÁ od 8.30 do 12.00 hod. V jiném čase je možná domluva na tel. 326 781 179.

19
Říj

O řemeslech jsme si s Tymiškou nejen četli pohádky, ale také jsme si prohlédli jejich ukázky v našem muzeu. A o kom pohádky byly? O ševci, košíkáři, hrnčíři… a protože děti zaujaly v muzeu perníčky, přečetli jsme si také o perníkáři. Další čtecí přídavek byl o švadlence. Máme radost, že se dětem pohádky líbily a se slovy „chceme ještě jednu“ se dožadovaly dalšího čtení.

28
Čvc

Ve středu nás navštívil příměstský tábor s paní učitelkou Černou. Děti byly moc šikovné, odnesly si poklad a vyrazily minci. Děkujeme naší kolegyni Martičce za fotodokumentaci. Po honbě za pokladem se děti dozvěděly i pár zajímavostí z našeho muzea – za výklad děkujeme Vojtěchu Dvořákovi.

30
Čvn

Pasování prvňáčků probíhá v knihovně od roku 2010. Letos nám počasí přálo a tak se slavnost konala na zahrádce za knihovnou. Prvňáčky pasoval rytíř v podání pana Carsky. Žáci mu slavnostně slíbili, že se ke knížkám budou chovat hezky a budou navštěvovat naši knihovnu. Obřadu se zúčastnila paní tajemnice, pan starosta a ředitel bakovské školy. Na prvňáčky, vlastně už druháčky, se v knihovně těšíme a připravujeme pro ně programy a besedy nejen o knížkách, ale také třeba o historii našeho města. Pasování nám nafotil Martin Fjo Vítek. Všem zúčastněným děkujeme.

30
Čvn
V pondělí 27. 6. k nám zavítalo divadlo Spojáček z Liberce. Loutková pohádka O zakleté labuti byla milá, děti si mohly prohlédnout klasické marionety a zažít s nimi pohádkový příběh s trochou napětí, ale se šťastným koncem. Po pohádce si děti vyráběly labuť z papíru, která byla „jako živá“. Na tento nápad přišla naše kolegyně Marta, která dětem vše trpělivě vysvětlila a s výrobou jim pomohla. Následovala malba na obličej, čehož využily všecky děti. Jak by také ne, když je malovala Helča, která děti dokáže „proměnit“ v cokoli, na co si vzpomenou.
Jen je škoda, že pravděpodobně proto, že bylo velké horko, přišlo méně dětí. Akce se odehrávala na malé zahrádce za knihovnou, kam po 15.00 hod. již padá stín. Nebojte se
proto příště s dětmi přijít. I když bude horko, na zahrádce je příjemně.
       
     
14
Dub

Vernisáž výstavy obrazů absolventů mladoboleslavské Univerzity třetího věku a vzdělávání seniorů. Výstavu zahájil hudebním recitálem písničkář Miroslav Paleček.

Výstava bude otevřena od 9. 4. do 22. 5. 2022 v otevírací době muzea (SO, NE 10:00-12:00, 14:00-16:00), příp. v jiných dnech po předchozí dohodě se zaměstnanci knihovny.

8
Dub
Milí přátelé,
unikátní, nádherně zrestaurovaný zvon z báně bakovského kostela sv. Bartoloměje z roku 1608 zdobí ode dneška vstupní halu městské knihovny a Muzea Bakovska:
Náročné ošetření zajistila zvonařská dílna p. Petra Manouška ze Zbraslavi a špičkově provedenou nosnou konstrukci vyrobil p. Jiří Halámka z Bakova nad Jizerou.
Velký dík patří p. faráři Jiřímu Veithovi, který souhlasil s jeho bezplatným převodem do majetku našeho městu. Chybělo přitom málo a zvon neměl v Bakově zůstat vůbec;)
Jsem nadšený, že se vše podařilo a výsledek je skutečně dokonalý. Mnoho měst nám může takto nádhernou a cennou památku závidět!
Slanostní požehnání zvonu panem farářem proběhne tuto NE 10.4. v 10:00.
Vojtěch Dvořák,
zvony pro Bakovsko
31
Bře
PŘIJĎTE SI O VÍKENDU PRO BAKOVSKÝ POKLAD!
VELMISTROVA ŠIFRA 2022 SE OTEVÍRÁ JIŽ V SOBOTU 2.4.2022!
… s novou misí a rozšířeným okruhem
Milí přátelé tajemných her, děti i dospělí!
zveme Vás na již třetí ročník tajuplné hledací výzvy Velmistrova šifra v Bakově nad Jizerou, který startuje již tuto sobotu 2.4.2022 od 10:00.
Legenda stavitele chrámu svatého Bartoloměje, velmistra Petra Patzenhauera z České Kamenice, ožívá i letos novou misí:
Cesta za pokladem v uzamčené truhle Vás poprvé zavede v rozšířeném okruhu také mimo centrum Bakova nad Jizerou. – Třeba k Bakovské škole i vile Velkého stavitele.
Vaším úkolem bude tentokrát otevřít tajnou schránku v bakovském muzeu a vyluštit dávný vzkaz. Právě ten Vás zavede až ke klíči s pokladem…
Těšíme se na Vás!
Tým velmistra Patzenhauera
PS: A nezapomeňte – přijít můžete jako vždy i s mrňousky již od 4 let věku;)
Hru můžete absolvovat kdykoli až do konce roku v otvírací době městské knihovny i Muzea Bakovska:
PO+ST 8:30 – 12:00 | 13:00 – 17:00
PÁ 8:30 – 12:00
SO, NE 8:00 – 12:00 | 14:00 – 17:00