10
Čvc
Muzeum Bakovska připravuje pro příští rok výstavu k 80. výročí osvobození. U této příležitosti se na Vás obracíme s prosbou o spolupráci. Hledáme jakékoliv fotky z období 1938-1945, které by se vztahovaly k Bakovu a nejbližšímu okolí. Pokud takovou fotografii přinesete, oskenujeme si ji a v pořádku Vám ji vrátíme. Odměnou Vám bude spolupráce při tvorbě náplně výstavy. Předem děkujeme všem Bakovákům, kteří zaloví ve svých rodinných archivech a podělí se s námi o minulost našeho města.
Tereza Kolínská, kolinska@bakovnj.cz