6
Čvn
Až z dalekého města Altenberg k nám zavítal rytíř Nergal, aby pasoval žáky 1. tříd Základní škola Bakov nad Jizerou na čtenáře. Slavnost se konala na zahrádce za knihovnou, počasí nám po deštivém týdnu přálo. Sešli jsme se, za účasti vedení města a školy, abychom žákům a paním učitelkám poděkovali za píli, se kterou se v průběhu školního roku naučili číst. A jak krásně! Ostatně, to nám děti samy předvedly při návštěvě knihovny před pasováním, kdy jsme společně četli knížku „Kouzelná třída slaví Den dětí“ od autorky Zuzany Pospíšilové.
Děti od nás dostaly šerpu, knížku „Kouzelné brýle“, od stejnojmenné autorky, záložku a průkazku do knihovny. Tím se staly našimi čtenáři. Žáci obdrželi ještě Čtenářský glejt, který stvrzuje, že složili slavnostní slib a byli pasováni na čtenáře. Tím se zavázali, že budou ctít slovo, ochraňovat knihy a statečně se bít za všechno dobré, co je v nich napsáno.
Za fotodokumentaci děkujeme Michalu Horvátovi.