19
Dub

V domě s pečovatelskou službou se klienti pravidelně schází s dobrovolníky z řad Trainees a stážisty ze Škoda Auto. Největší zájem je o cestovatelské besedy. Ve středu jsme se prostřednictvím fotografií, které dobrovolníci na svých cestách sami pořídili, podívali do Vietnamu a do Řecka. Závěrem besedy byl společný vědomostní kvíz.