23
Říj

V měsíci říjnu navštívili Muzeum Bakovska opět železniční modeláři a výstavní místnost proměnili doslova v ráj vláčků. Malebnou krajinou doplněnou domečky, stromy a postavičkami projížděly osobní i nákladní vlaky vypracované do nejmenších detailů, nechyběly ani zvukové a světelné efekty. Své modely prezentovali: Jakub a Milan Čermákovi, Petr Jordanov, Pavel Kainrath, Václav Kripner, Jaroslav Šimeček a Petr Turek.

Železniční model, aby byl co nejvěrnější, představuje soubor náročných rukodělných, strojních, grafických, duševních a také uměleckých schopností a činností včetně studia historických pramenů. Jako příklad lze uvést historickou železniční zastávku v Bakově nad Jizerou, kterou do svého kolejiště zakomponovali Jakub a Milan Čermákovi. Všichni vystavující opět ukázali nejen velkou šikovnost a přesnost, ale také nesmírnou trpělivost.

Výstavu navštívilo více než 300 návštěvníků, děti měly hezké zážitky i z toho, že si mohly vyzkoušet ovládání vláčků a poslechnout si vyprávění o tom, jak se modelové železnice vyrábějí.

Modelářům děkujeme a těšíme se na jejich příští návštěvu.