18
May

Přemysl Vacek se zabývá hrou na různé druhy louten a historických strunných nástrojů používaných v hudební praxi renesance a baroka. V rámci muzejní noci  můžete navštívit v Muzeu Bakovska jeho koncert. Vstupenky na koncert jsou v prodeji v městské knihovně.