2
Jul

Název „Bakčtekové“ jsme odvodili od spojení slov „bakovští čtenáři“. Tento náš indiánský kmen nabízí během letních prázdnin různé aktivity pro děti, kterých se mohou zúčastnit nejen naši čtenáři, ale i ostatní děti.

O první program se postaral pan Václav Kořínek, muzikoterapeut, divadelník a především hudebník hrající na různé rytmické, dechové a strunné nástroje, z nichž si většinu sám vyrábí. Pan Kořínek pořádá programy pro dospělé i pro děti a právě pro ně byla akce určena. Děti si mohly všechny nástroje vyzkoušet, zabubnovat si a zároveň pro ně byla připravena tvůrčí dílnička uvnitř týpí. Zúčastněným děkujeme za příjemnou indiánskou atmosféru.