1
Dec

O první adventní neděli
můžete v muzeu Bakovska navštívit

výstavu obrazů Rudolfa Livory,

a můžete si vyzkoušet

 

 • keramiku do forem
  se Zdenou Baladránovou,
 • drátování
  s Hanou Maříkovou, cechmistryní
  cechu dráteníků v ČR,
 • zdobení perníčků
  s Eliškou Josifovou,
 • pletení košíků
  s mistrem košíkářem Petrem Králem,
 • předení na kolovrátku
  s Michaelou Čáslavovou.

Ve vestibulu budovy uvidíte výstavu prací žáků 1. stupně Základní školy.