31
Dec

Zveme čtenáře i ostatní návštěvníky do knihovny, kde si můžete prohlédnout cyklus autorských fotografií paní Blanky Chamerové s názvem „Kouzlo okamžiku“. Snímky nám ukazují proměnlivou a pokornou krásu české přírody a ukazují nám, co všecko můžeme kolem sebe vidět, stačí jen se pozorně se dívat. Výstava je instalovaná přímo v prostorách knihovny a navštívit ji můžete v provozní době.