6
Dub

Tradiční Velikonoční jarmark, který se konal na květnou neděli, zahájilo divadlo Kapsa, které dětem zahrálo pohádku Nešťastný šafářův dvoreček. Odpolední program uvedly veselými písničkami Krákorky – děti ze Základní školy a Furiant z Malé Bělé nejen svým tanečním vystoupením. K poslechu a tanci hrály kapely Pohodáři MB a Marola. Po celý den si návštěvníci mohli zakoupit velikonoční zboží a nechyběly ani stánky s občerstvením. Děkujeme všem zúčastněným, že i přes chladné počasí nám zachovali přízeň až do konce jarmarku.