10
Led

Vážení čtenáři, těšíme se na Vaši návštěvu v knihovně, ale je nutné pro vzájemnou ochranu stále dodržovat následující pravidla:

  • do knihovny vstupujte pouze se zakrytím dýchacích cest respirátorem
  • použijte připravenou desinfekci                              
  • počet návštěvníků knihovny je nadále regulován, dbejte pokynů knihovnice 
  • je nutné dodržovat 1,5 metrové rozestupy
  • v knihovně se zdržujte pouze po nezbytně nutnou dobu
  • použití studovny (zázemí v oddělení pro dospělé čtenáře) : 30 minut 1 osoba
  • použití dětského koutku: 30 minut (dítě s doprovodem)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Pro letošní rok se čtenářské poplatky nemění. Činí:  100,-Kč základní členství, 50,- Kč snížené členství (děti, studenti, důchodci).