7
Pro

Bylo, nebylo – to se prostě dvě pohádkové bytosti nemohly dočkat a tak navštívily svět pozemský o den dříve, než bývá zvykem. A tak jste se v knihovně mohli potkat s andělem a s čertem už v pátek. Kdo nezlobil, ten dostal i dárek. A u nás v Bakově jsou hodní a laskaví všichni čtenáři.