4
Bře

Bakovský poklad podruhé:
Valdštejnský archiv vydává další tajemství:

Příběh tajemného bakovského pokladu, který měl kostelu sv. Bartoloměje před svou smrtí odkázat stavební mistr Petr Patzenhauer z České Kamenice, pokračuje:

Další stopu jsme nalezli díky kontaktům a nadšeným spolupracovníkům našeho muzea v rodovém archivu Valdštejnů v Praze: V památné knize panství Zvířetického panství z roku 1826 se dozvídáme následující:

„Bei der Gründung des neuen Schulgebäudes, auf dem Marktplatze des Städtchens Backowens der Bartholomäuskirche gegenüber stehenden,
vom Steine gebaut, sollte in dessen Untergeschosse eine Schatzkammer unbekannten Innhalts eingemauert werden“.

V překladu tedy:

„Při založení nové kamenné školy na rynku městyse Bakova, naproti kostelu svatého Bartoloměje stojící, měla být v jeho suterénu zazděna pokladnice (nebo i: truhlice s pokladem – poz. překl.) neznámého obsahu.“

Napínavé dobrodružství tedy pokračuje. Držte nám palce, neboť jsme přesvědčeni, že další hledání již brzy odhalí mnohem více!

Za tým pokladu od svatého Bartoloměje,
Taťána Dvořáková, vedoucí městské knihovny